Na internetových stránkách neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava je vyvěšen text o ambulantním porodu. Lze se na něj dostat po zadání hesla „ambulantní porod“ do vyhledávače. Tento text je velmi zavádějící a v některých částech i manipulativní a nepravdivý.

Na první pohled se jedná o duplicitní stránku a záměrem nemocnice patrně není mást pacienty protichůdnými informacemi. Napsala jsem proto tamějšímu ombudsmanovi e-mail s upozorněním na tento problém.

Text byl bezprostředně po mém e-mailu z internetové stránky stažen. Původní text byl k nalezení na tomto odkaze. Informaci jsem pro vás zároveň zkopírovala a můžete si je také přečíst zde.

Pokud hledáte informace procházením webu, dostanete se na stránku Předčasné propuštění novorozence, která již vhodněji informuje o podmínkách ambulantního porodu, tedy odchodu s novorozence před uplynutím 72 hodin po porodu. Zde bych uvedla na pravou míru pouze poslední odstavec na stránce, bod č. 4. Podle něj:

„Zákonný zástupce je povinen do 24 hodin od předčasného propuštění zajistit novorozenci zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, dále zajistit provedení odběru na screening dědičných metabolických poruch (48-72 hod. po narození) a další dosud neprovedená screeningová vyšetření novorozence.“

Neexistuje žádné vyšetření, které by byl zákonný zástupce povinen s novorozence podstoupit. Jedná se pouze o doporučené postupy. Přesný text metodického návodu Ministerstva zdravotnictví uveřejněného ve Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 8/2013 zní:

„Fyziologický novorozenec se propustí do vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození, pokud to jeho zákonný zástupce požaduje a jestliže:

 byl náležitě informován o skutečnosti, že v zájmu zajištění dalšího zdravého vývoje novorozence české odborné lékařské společnosti doporučují:

  1. do 24 hodin po propuštění zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
  2. provedení odběru krve na screening dědičných metabolických poruch 48 – 72 hodin po narození u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
  3. další dosud neprovedená screeningová vyšetření novorozence u poskytovatele zdravotních služeb.“

Více v mém článku Kde se vzalo zaklínadlo „72 hodin po porodu“.

Můj dopis ombudsmanovi naleznete níže a pod ním i odpověď nemocnice.


Vážený pane ombudsmane,

chtěla bych Vás upozornit na problém na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava. Při vyhledávání informací o ambulantním porodu jsem zjistila, že stránky obsahují duplicitní informace, které se ale vzájemně vylučují.

Na odkaze: http://www.fno.cz/oddeleni-neonatologie/predcasne-propusteni-novorozence se nachází text s názvem Předčasné propuštění novorozence“. Jedná se o návod pro rodiče, pokud zvažují předčasné propuštění novorozence před uplynutím doby 72 hodin po porodu. Na tuto stránku je možné se „proklikat“ ze vstupní stránky oddělení neonatologie (http://www.fno.cz/oddeleni-neonatologie/neonatologicke-oddeleni-fno)

Na odkaze: http://www.fno.cz/oddeleni-neonatologie/ambulantni-porod se pak nachází obdobný návod pro rodiče v případě zvažování ambulantního porodu. Na tuto stránku není na webových stránkách neonatologického oddělení nikde odkaz. Lze se na ní ale dostat po zadání hesla „ambulantní porod“ do vyhledávače na internetových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava.

Informace na stránce s názvem „Ambulantní porod“ jsou velmi zavádějící a v určitých aspektech mohou působit manipulativním až zastrašujícím dojmem. Zejména slovní obraty typu „Pro realizaci ambulantního porodu je nutné splnit tyto podmínky…“, přičemž mezi podmínkami je uvedeno předložení písemného souhlasu obvodního pediatra o převzetí do péče. Podle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR, který je součástí Věstníku MZ ČR č. 8, ročník 2013, nemůže být nepředložení písemného souhlasu obvodního pediatra důvodem pro nepropuštění novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí.

Zcela nepravdivá je pak informace v posledním odstavci textu o tom, že lékař má právo zkontaktovat „Úřad na ochranu práv dítěte“, který neexistuje, a následně soudce podle § 23 odst. 3. Zákon, ze kterého je tento postup čerpán, není uveden, ale jde nepochybně o zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, jehož účinnost skončila 31.3.2012. § 23 odst. 3 tohoto zákona pojednává o postupu lékaře v situaci, kdy rodiče odmítají udělit souhlas se zákrokem a je nutné u dítěte zákrok provést k ochraně jeho života a zdraví. Lékař také nemá právo zkontaktovat soudce, ale v kritickém případě orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), který zhodnotí situaci a případně právě jedině OSPOD podá návrh na vydání předběžného opatření soudu.

Jelikož na stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je k dispozici zároveň výše zmíněný text „Předčasné propuštění novorozence“, na který se lze navíc jednoduše „proklikat“, mám za to, že právě tento text měl nahradit nevhodný text na stránce „Ambulantní porod“, která čerpá ze staré právní úpravy případně je nepravdivá.

Rodič, který si vyhledává informace o ambulantním porodu, velmi pravděpodobně zadá heslo „ambulantní porod“ do vyhledávače. Pod ním mu ale vyjede stránka s názvem „Ambulantní porod“. Považuji proto za vhodné Vás upozornit na tento problém. Jsem si jistá, že není úmyslem nemocnice šířit mezi rodiče tyto zavádějící a nepravdivé informace, obzvlášť když je sama nemocnice vyvrací na své stránce o „Předčasném propuštění novorozence“.

Budu ráda, když mi sdělíte, jak bylo s mým upozorněním naloženo.

S pozdravem,

Mgr. Věra Jedličková


Odpověď nemocnice zde:

Vážená paní magistro,
děkujeme za upozornění, to je nemilé, nebyl jsem si rozporu na našich stránkách vědom.
Ženy se zájmem o ambulantní porod nás většinou kontaktují přímo. Rozhodně je nechceme nijak zastrašovat, vždyť jsme byli první v regionu, kteří ambulantní porod začali nabízet/umožňovat/realizovat – nevím jaké slovo použít; a v podstatě v něm nevidíme problém. Na druhé straně, nějaké pravidla by to mít mělo. Jistě rozumíte i tomu, že zdravotníci jsou pod velkým tlakem, pokud se miminku po jakémkoliv propuštění (nejen ambulantním) něco stane, tak rodiče/společnost často s pomocí právníka hledají viníka.
S pozdravem Ondřej Šimetka


 

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!