Chystáte se k porodu, v nemocnici jste při zápisu dostali celou hromádku dokumentů a teď přemýšlíte, jak s nimi naložit. Máte svůj porodní plán a jasnou představu o tom, jak chcete rodit. Informovaný souhlas, který vám dali v nemocnici, se s ní ale v mnoha bodech rozchází. Váháte, co s tím teď? Možná přemýšlíte nad tím, který z dokumentů bude platit, až skutečně dorazíte do porodnice s rozběhnutým porodem. Jestli opravdu musíte ten informovaný souhlas podepsat tak, jak vám v nemocnici tvrdí a jestli se něco stane, když nepodepíšete.

Nebojte, není to tak hrozné, jak se může zdát. Čtěte dál.

 

Informovaný souhlas versus porodní plán

 

Když přijímáte zdravotní služby, je dobré mít na paměti, že každá zdravotní péče musí být poskytována se souhlasem pacienta – klienta. Existuje jen pár zcela speciálních výjimek, kdy mohou zdravotníci poskytnout zdravotní péči i bez souhlasu pacienta1.

Takový souhlas může klient projevit jakkoli. Pro jeho závaznost není vůbec podstatné, jestli posunkem ruky odstrčil injekční stříkačku nebo jestli podepsal písemný dokument obsahující navrženou péči jako je „Informovaný souhlas“. Podstatné je, aby bylo srozumitelné, co klient svým projevem vyjadřuje. Pak se jím musí zdravotník řídit, ať je to souhlas s nabízenou zdravotní službou nebo její odmítnutí.

Právě zde panuje obecná nejistota jak mezi klienty, tak mezi zdravotníky. Obzvlášť ženy, chystající se k porodu, si často myslí, že jedině porodní plán nebo dříve vyslovené přání jsou pro zdravotníky závazné a jen s nimi budou jejich přání ctít.

Z hlediska práva tomu tak není.

Úplně stejně, jako váš porodní plán nebo dříve vyslovené přání, je pro zdravotníky závazné i vaše ústní vyjádření.

Problém může nastat při reálné snaze si svá ústní přání ustát a pak je dokázat v následném sporu, ale to už je jiné téma, které není obsahem tohoto článku. Nezanedbatelný je hlavně psychologický efekt dříve vysloveného přání, dokumentu, který obsahuje písemné poučení lékaře o rizicích vyjmenovaných zákroků s úředně ověřeným podpisem pacienta.

 

Informovaný souhlas

 

Informovaný souhlas i porodní plán jsou jednoduše přání ženy sepsaná na papíru. Dokument „Informovaný souhlas“ je návrh nemocnice určený klientovi k rozhodnutí s jakými zákroky či postupy by například mohl souhlasit.

Poměrně zavádějící je název „Informovaný souhlas“, protože informovaný souhlas vyjadřuje klient svým projevem. Dokument sám už je jen takové „potvrzení“ o tom, že klient s péčí souhlasil a o jakou péči se jednalo.

K tomu, aby souhlas klienta byl skutečně informovaným souhlasem dle zákona, je nezbytné, aby klient měl předtím, než jej vysloví, možnost klást lékaři doplňující otázky a lékař mu je zodpověděl. Klient také musí dopředu dostat informace o:

  • účelu, povaze a předpokládaném přínosu zdravotního výkonu nebo služby,
  • důsledcích a následcích zdravotního výkonu,
  • možných rizicích,
  • alternativách,
  • léčebném režimu, preventivních opatřeních2 .

Praxe v nemocnicích je ale často taková, že žena před porodem, a ostatně často i pacienti nastupující na plánovaný výkon, dostanou složku dokumentů k podpisu, ty odevzdají při příjmu a tím vše končí. O ústně podaných informacích nemůže být řeč.

Zkuste se sami zamyslet, kdy jste naposledy dostali od lékaře informaci o rizicích nabízeného výkonu nebo o jeho alternativách. Vsadím se, že ve většině případů nikdy.

„Informované souhlasy“, které nemocnice předkládá klientům, často nesplňují téměř žádné zákonné požadavky. Jediné co mají všechny, je prohlášení, že „vše bylo klientovi lékařem osobně, ústně, srozumitelně a v dostatečném rozsahu vysvětleno a klient měl možnost klást doplňující otázky a ty mu byly zodpovězeny“.

Pokud ovšem toto prohlášení podepíšete, je hodně těžké následně dokazovat, že jste s lékařem vůbec nehovořili.

Základní podmínkou platného informovaného souhlasu je jeho svoboda3. Svoboda znamená, že vás nikdo nemůže nutit jej podepsat. Nikdo vám také nemůže nutit zdravotní služby, se kterými nesouhlasíte. Ledaže byste byli jedna ze speciálních výjimek, na které pamatuje zákona a u kterých existuje většinou veřejný zájem na poskytnutí zdravotní péče4.

 

Porodní plán

 

Porodní plán je pak seznam zdravotních výkonů, který si sepíše sama žena a které preferuje. Nad oběma dokumenty by správně měla proběhnout ústní diskuze, při které by měl lékař vše ženě vysvětlit, zejména s ohledem na body výše, ledaže by se žena práva na podání informace vzdala5.

Jak naložit s dokumentem „Informovaný souhlas“?

 

Z toho, co jsem napsala je tedy jasné, že dokument „Informovaný souhlas“ nemusíte v žádném případě podepsat. Stejně tak jej nemusíte podepsat celý.

Jen jediný dokument v nemocnici podepsat musíte, a to je souhlas s hospitalizací (ledaže byste v nemocnici byly proti své vůli). Tím stvrdíte, že jste v nemocnici dobrovolně.

Výsledná podoba zdravotní péče musí odpovídat na jedné straně tomu, s čím souhlasíte, a na druhé straně musí být poskytnuta

  • na náležité odborné úrovni,
  • podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů a
  • s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti daného zařízení6.

S rozběhnutý porodem navíc není možné ženu odmítnout přijmout bez ohledu na to, jestli předtím podepsala informovaný souhlas nebo ne7.

Když už si přinesete „informovaný souhlas“ domů, je dobré ho důkladně přečíst odstavec po odstavci. Vše, s čím nebudete souhlasit, můžete proškrtat. Odstavce, které vám nejsou jasné, můžete probrat s lékařem. Na to máte právo. Lékař má povinnost podat vám informaci ústně. Písemný dokument je pouze něco jako potvrzení o tom, že informace proběhla, nikoli hlavní a jediný zdroj informace, jak je to u nás běžným standardem.

Abyste se vyhnuli případným konfliktům s personálem při příjmu už s rozeběhnutým porodem, je dobré probrat své nejasnosti s lékařem dopředu. Pokud byste měli obavu z konfrontace, skvělý návod, jak se jí vyhnout, zveřejnila na svém blogu advokátka Zuzana Candigliota zde.

 

Co když jsem podepsala a změnila jsem názor?

 

Rozhodující je vždy vaše aktuální přání. Informovaný souhlas můžete kdykoli odvolat8. Přání, které platí, je vždy to poslední, které projevíte.

Může to být výhoda, ale i nevýhoda. Platí to totiž například i u porodu. Ve stavu ovlivněném hormony a často i bolestí by se mohlo stát, že podlehnete tlaku v nemocnici a změníte svá přání vyjádřená v porodním plánu. Proto je dobré s sebou mít informovaný doprovod, který vás ve vašich přáních podpoří.

V každém případě pokud podepíšete dokument „Informovaný souhlas“, ten následně odevzdáte v porodnici a do porodu si vše rozmyslíte, není to žádný problém. Stačí sdělit při příjmu, že odvoláváte svůj dříve vyjádřený informovaný souhlas nebo si sepsat svůj porodní plán a ten při příjmu předložit.

Zdravotníci se jím musí řídit jako vaším později vyjádřeným přáním.

 

Informovaný souhlas je dokument, kterým se dočasně vzdáváte vlády nad svým tělem a svěřujete je do péče zdravotníků. Je proto důležité vědět, co a proč se s vámi děje.

O sobě a o svém těle rozhodujete jenom vy!

Zažili jste v porodnici nedůstojné zacházení a chcete se mu příště vyhnout?

 

 Máte svá vlastní porodní přání a chtěli byste, aby byla při porodu splněna?

 

Poradím vám jak na to sPRÁVNĚ!

Stáhněte si ZDARMA můj e-book Pět práv, která vás v porodnici podrží

________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) § 38 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

2) § 31 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

3) § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

4) § 38 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

5) § 32 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

6) § 28 odst. 2 a § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

7) § 48 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

8) § 34 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!