Když se stane vašemu dítěti úraz, je to vždycky stresující a náročná situace nejen pro dítě, ale i pro vás. Ještě horší je, když vás navíc odmítnou převést v sanitce společně s dítětem do nemocnice, vy zrovna nemáte auto nebo máte malé miminko a nemůžete se jednoduše za dítětem dostat.

Na převoz rodiče v sanitce jsem slyšela už celou řadu názorů. Leckdo tvrdí, že to v žádném případě není možné, jiný zase, že doprovod v sanitce je samozřejmostí.

Argumenty, proč to nejde, se různí. Rozklíčovat ty opravdu objektivní od pouhé neochoty záchranářů, je někdy těžké. Protože mám malé dítě a druhé se zanedlouho narodí, zajímalo mě i z osobních důvodů, jak to ve skutečnosti je.

Napsala jsem proto žádost o informace na pět náhodně vybraných zdravotnických záchranných služeb. Odpovědi dokazují, že zmatení mnohdy nejsou jen rodiče. Každá zdravotnická záchranná služba k tomu totiž přistupuje jinak. Někde se snaží všemožně vyjít vstříc a neumožnění přítomnosti rodiče je jen výjimkou, jinde naopak výjimečně rodiče s dítětem převezou, a to jen v opravdu odůvodněných případech. Jedna zdravotnická záchranná služba se o tom se mnou dokonce odmítla bavit a žádost o informace rovnou odmítla. 🙂

Co jsem se dozvěděla

 

Zdravotnickým záchranným službám jsem položila následující otázky:

 • Je možné, aby spolu s nezletilým dítětem byl vozem zdravotnické záchranné služby, případně letecky, převezen do zařízení poskytovatele zdravotních služeb i jeho zákonný zástupce?
 • Kdo o takovém převozu rozhoduje? Jaký předpis tuto situaci upravuje?
 • Kolik osob je možno vozem zdravotnické záchranné služby takto převézt? Jaký by byl postup v situaci, kdy je matka doma se dvěma dětmi ve věku například 2,5 roku a 4 měsíce a staršímu se stane úraz. Matka přivolá zdravotnickou záchrannou službu. Nemůže nechat miminko doma samotné a zároveň potřebuje jet do nemocnice se starším synem, je to možné s ohledem na kapacitu vozidla?
 • Za jakých podmínek by převoz zákonného zástupce nebyl umožněn?
 • Pokud by lékař rozhodl, že přítomnost zákonného zástupce ve voze zdravotnické záchranné služby není nutná, je možné, aby byl zákonný zástupce převezen vozem zdravotnické záchranné služby na vlastní náklady?

Všechny odpovědi naleznete pod článkem.

Fakta

 

Nejprve se zaměřím na technické detaily, které vyplynuly z odpovědí jednotlivých zdravotnických záchranných služeb.

Záchranářský vrtulník

 

K převozu rodiče spolu s dítětem je nutný souhlas pilota (kapitána), který zodpovídá za bezpečnost celé posádky. Na to, jestli bude rodič s dítětem převezen, může mít vliv souhra různých faktorů jako například:

 • povětrnostní podmínky,
 • cílové zdravotnické zařízení a jeho vzdálenost,
 • množství paliva ve vrtulníku,
 • klimatické podmínky (horko),
 • stav pacienta,…

Přepravovat je možné jen tolik osob, kolik je sedaček v daném dopravním prostředku. Děti mohou být převáženy jen za použití zádržného systému nebo adekvátní dětské sedačky.

Ve vrtulnících letecké záchranné služby ZZS Libereckého kraje jsou 4 místa pro posádku a 1 pro pacienta, který je transportován v leže v pětibodovém zádržném systému, není-li nutno použít jiných fixačních prostředků.

Další informace už jsem vyčetla z jiných zdrojů:

Posádka vrtulníku je vždycky nejméně tříčlenná – 2 zdravotníci a pilot. Počet členů posádky závisí na tom, kdo je provozovatelem vrtulníku. Letecká služba Policie ČR létá se čtyřčlennou posádkou (např. v Brně nebo v Praze, kde je pro případ výjimečných situací místo i pro druhého pacienta). Armádní stroje létají dokonce s pětičlennou posádkou (kromě posádky dokáže takový vrtulník přepravit i dva ležící pacienty a jednu sedící osobu1).

V současné době je v České republice 10 středisek letecké záchranné služby, která jsou rozmístěna tak, aby pokryla akční rádius v okruhu asi 50 km. Provozují je různí provozovatelé a podle toho se také můžete setkat s různými typy vrtulníků. Pro Vaši informaci jsou to tito:

 • Praha, BrnoPolicie ČR
 • Liberec, Hradec Králové, Ústí nad Labem – společnost DSA a.s. (kapacita vrtulníku je až 6 osob)
 • České Budějovice, PlzeňArmáda ČR
 • Ostrava, Jihlava – Helikopter Air Transport, G.m.b.H.
 • Olomouc – Air Transport Europe

 

Sanitní vůz

 

Zjistit, jakým konkrétním sanitním vozem která zdravotnická záchranná služba disponuje a jaká je jeho kapacita, není vůbec jednoduché. Používají se různé značky automobilů a jejich přestavbu na sanitní vůz si každá zdravotnická záchranná služba vyřizuje sama podle svých potřeb2. Informace o konkrétním složení svého vozového parku navíc ZZS prakticky nezveřejňují.

Co ale víme je, že za bezpečný transport pacienta v sanitním voze je zodpovědný řidič sanitního vozidla.

Pražská ZZS nezapomněla zdůraznit, že sanitkou nelze přepravit více osob, než kolik je v ní míst k tomu určených. To má nejspíš znamenat, že rodič asi nemůže sedět na podlaze. 🙂

Kromě zdravotnických nosítek jsou v ambulantní části vozu k dispozici 2-3 sedadla, z toho však minimálně 1 sedadlo je určeno zdravotnímu personálu, který se stará o pacienta převáženého do zdravotnického zařízení.

Pro případ převozu dětí disponuje pražská ZZS ve svých vozech jedním zádržným systémem pro fixování dítěte během transportu.

Liberecká zdravotnická záchranná služba má v sanitním voze k dispozici 4 místa pro posádku a 1 místo pro pacienta, který je transportován vleže a fixován v pětibodovém zádržném systému.

Na Chomutovsku například „mohou nové sanitky převézt až pět osob najednou. Větší počet sedadel je výhodou pro doprovod převážených nemocných.“ 3

Zákonného zástupce není možné vozem zdravotnické záchranné služby převézt na jeho vlastní náklady.

 

Převoz zákonného zástupce

 

Běžný člověk nemá moc jasnou představu, jak to v sanitním voze funguje a jaké jsou vlastně podmínky pro poskytování zdravotní péče v sanitce. Těžko si pak může udělat obrázek o tom, co už jsou opravdu objektivní důvody pro odmítnutí převozu zákonného zástupce.

Pražská zdravotnická záchranná služba k tomu napsala:

„Převoz zákonného zástupce by nebyl umožněn pouze v případě, že by nebyly splněny výše zmíněné bezpečnostní podmínky. Vše je podřízeno stavu pacienta a řadě okolností, které by v dané situaci mohly vzniknout (další poskytování přednemocniční neodkladné péče během transportu, výrazná nespolupráce zákonného zástupce se zdravotnickou posádkou aj.)“

Za zcela vstřícnou a pozitivní informaci považuji toto: „K některým případům je vyslán také lékař. V tomto případě by dospělá osoba – zákonný zástupce mohla být převezena do zdravotnického zařízení, kam bylo odvezeno jeho dítě, tímto menším vozidlem, které je určeno pro rychlou přepravu. lékaře k danému případu, pokud lékař doprovází dětského pacienta ve velkém sanitním voze až do nemocnice.“

Když už by tedy nebylo možné jet s dítětem sanitkou, bylo by možné využít alespoň vozidla lékaře k cestě do nemocnice za sanitkou.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje: V rámci komplexně pojaté přednemocniční neodkladné péče se snažíme zákonné zástupce transportovat spolu s nezletilým pacientem už jen proto, aby dětský pacient lépe spolupracoval, byl klidnější a tato přednemocniční neodkladná péče byla kvalitnější.

Roli zde hraje aktuální situace – stav pacienta, ve kterém se nachází, případné další poskytování přednemocniční neodkladné péče během transportu, výrazná nespolupráce zákonného zástupce se zdravotnickou posádkou, aj.“

Přeprava zdravého dítěte spolu s rodičem a zraněným sourozencem

 

Pokud druhé dítě nesplňuje vzrůstem ani vahou podmínky pro transport na běžném sedadle, je možné toto dítě přepravit pouze v případě, že např. rodiče poskytnou vlastní dětskou homologovanou sedačku.

Vozidlem není možné přepravovat děti, které nesplňují podmínky pro transport bez dětské sedačky.

Jak to vidí zákon?

 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života4.

Za zmínku stojí to, že pokud je dítě skutečně v takto kritickém stavu, spadá přednemocniční neodkladná péče pod režim výjimek, kdy lze zdravotní péči poskytnou i bez souhlasu rodiče5.

Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je příspěvková organizace, kterou zřizuje kraj a je základní složkou integrovaného záchranného systému6 . Zdravotnická záchranná služba je financována částečně z veřejného zdravotního pojištění – vlastní výkony, výjezdy a zásahy ZZS a částečně z rozpočtu kraje (zřizovatele) – provozní a režijní náklady, pasivní připravenost apod.7

V otázce přítomnosti rodiče v sanitce právní úprava poměrně jasno:

„Dítě má při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.“

Nemusí jít ale jen o zákonného zástupce, ale i o osobu určenou zákonným zástupcem. Tou může být třeba babička.

Takové právo samozřejmě není neomezené. Zákon specifikuje výjimečné situace, kdy je možné neumožnit přítomnost zákonného zástupce u dítěte.

Přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotních služeb dítěti, musí být v souladu:

 • s jinými právními předpisy (např. s hygienickými předpisy),
 • vnitřním řádem

a nesmí narušit poskytování zdravotních služeb (§ 28 odst. 3 písm. e) bod 3. zákona o zdravotních službách).

Důvod, proč jsem kontaktovala jednotlivé ZZS, byly právě úvahy nad tím, co vše může v sanitce nebo vrtulníku narušit poskytování zdravotních služeb. To je totiž v podstatě jediný objektivní důvod, kdy lze rodiče při poskytování jakýchkoli zdravotních služeb od dítěte vykázat.

Obecně může jít o agresivního rodiče, opilého rodiče nebo nemocného rodiče natolik, že potenciálním šířením nákazy narušuje poskytování zdravotních služeb jak svému dítěti, tak ostatním pacientům.

Ostatní podmínky jsem podrobně rozebírala v tomto článku. Zajímává je hlavně úvaha kolem vnitřního řádu, který nesmí zasahovat do práv pacientů nad míru, která je nezbytně nutná pro řádný chod zařízení a respektování práv ostatních pacientů8.

Vždy je třeba individuální přístup

 

Každý poskytovatel zdravotních služeb, tedy i zdravotnická záchranná služba, která poskytuje přednemocniční neodkladnou péči, musí individuálně zvažovat, jestli přítomnost rodiče naruší poskytování zdravotních služeb.

Výklad zákona je ale jasný. Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost rodiče. To je vstupní podmínka pro jakoukoli úvahu. Omezení jsou možná, ale v takovém případě tady musí být objektivní důvod – není místo ve vozidle, povětrnostní podmínky u vrtulníku, dítě je ve velmi kritickém stavu a je potřeba mu věnovat intenzivní péči během převozu a rodič by v sanitním voze překážel, rodič je infekční, opilý apod.

Pokud už k omezení zákonného práva dítěte dojde, musí být vždy dostatečně odůvodněno.

Není možné obecně omezit přítomnost rodiče u dítěte třeba ve vnitřním řádu stylem: „Nepřetržitá přítomnost zákonného zástupce u dítěte je možná pouze do 6 let věku dítěte.

Přítomnost rodiče nemá jen terapeutický přínos pro dítě, které jinak zůstane samo v úplně cizím prostředí navíc ve stavu fyzické nepohody v důsledku zranění nebo nemoci. Dítě předně není plně svéprávné. Většinu právních jednání při poskytování zdravotních služeb (včetně informovaného souhlasu či nesouhlasu s poskytováním zdravotních služeb) nemůže činit.

Může mu bránit i komunikační bariéra, ostych před autoritou zdravotníků nebo snaha neobtěžovat , které mohou vést k tomu, že si neřekne, když bude něco potřebovat.

Pochybuji, že zdravotníci probírají s rodiči veškeré detaily, včetně způsobu provedení, jednotlivých výkonů, které na dítěti v rámci léčby během jejich nepřítomnosti provedou. Když rodič není přítomen, těžko se o tom dozví a těžko může správně zastupovat své dítě v tak citlivé záležitosti, jako je péče o jeho zdraví. To platí i u převozu sanitkou. Jedná se sice o nesrovnatelně kratší dobu, než třeba hospitalizace, ale zároveň o výrazně více stresující situaci, o transportu vrtulníkem nemluvě.

Zdravotnická záchranná služba poskytuje zdravotní péči stejně jako jakýkoli jiný poskytovatel zdravotních služeb. I oni se musí v první řadě snažit převážet zákonné zástupce s dítětem vždy, tak jak je to v Libereckém kraji a jen výjimečně, z objektivních důvodů, by takový převoz neměl být umožněn.

V rámci komplexně pojaté přednemocniční neodkladné péče se snažíme zákonné zástupce transportovat spolu s nezletilým pacientem už jen proto, aby dětský pacient lépe spolupracoval, byl klidnější a tato přednemocniční neodkladná péče byla kvalitnější.“ (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje)

Jak je vidět, sanitní vozy i záchranářské vrtulníky jsou koncipované tak, že se do nich většinou vejde ještě jedna osoba navíc, právě doprovod.

Mimochodem totéž platí i ohledně osoby blízké. Zákonné podmínky pro přítomnost osoby blízké při poskytování zdravotních služeb jsou stejné. Jediný rozdíl je v tom, že zákon nezdůrazňuje nepřetržitost takové přítomnosti. Pokud jde o doprovod při cestě sanitním vozem, měly by proto být úvahy záchranářů stejné.

Jsem velmi ráda, že liberecká i pražská záchranná služba tento přístup sdílí.

Reakce ostatních dotazovaných ale byly o dost rezervovanější. Zajímavá je zejména odpověď ZZS Moravskoslezského kraje, podle které „je převoz zákonného zástupce sice výjimečně možný, ale jakkoli nevymahatelný, protože pro poskytování přednemocniční neodkladné péče toto žádný obecně platný předpis neupravuje a realizace převozu doprovodu je tak zcela na rozhodnutí vedoucího příslušné posádky.“

Přitom hned § 2 zákona o zdravotnické záchranné službě stanoví, že „ZZS je zdravotní službou“. Vztahuje se tak na ní plně zákon o zdravotních službách, který samozřejmě obsahuje ve svém § 28 právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.

Nicméně co jde v Libereckém kraji a v Praze, musí být možné i jinde. Je proto potřeba trvat si na svém nejsou-li objektivní důvody, proč by byl váš převoz s dítětem vyloučen.

 

Všechny odpovědi najdete tady:

ZZS Libereckého kraje

ZZS hl. m. Prahy

ZZS Moravskoslezského kraje

ZZS Královéhradeckého kraje

 

 

Chcete vědět víc o vašich právech?

»  Můj další článek naleznete tady >>

»  Chcete něco delšího? Zjistěte to nejdůležitější! 

      Jak má vypadat komunikace s lékařem.

   ⇒   Co vše máte právo vědět, než odsouhlasíte zdravotní péči.

      Svými právy budete sami překvapeni. Stáhněte si ZDARMA můj e-book Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat.

»  Anebo se staňte mým fanouškem na facebooku, a budete mít přehled o všech novinkách.
________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) Martina Klímová, Michaela Svobodová. Záchranářský vrtulník Sokol z Líní u Plzně nalítal světový rekord. Český rozhlas Plzeň. Dostupné on-line zde: https://plzen.rozhlas.cz/zachranarsky-vrtulnik-sokol-z-lini-u-plzne-naletal-svetovy-rekord-7459106

2) Jak se lze dočíst například tady: HÁJEK, Oldřich. Krajská zdravotní představila deset nových sanitek, dvě budou v Chomutově. E-CHOMUTOVSKO.CZ. Citováno 25.11.2018. Dostupné on-line tady: http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/29524-krajska-zdravotni-predstavila-deset-novych-sanitek-dve-budou-v-chomutove

3) HÁJEK, Oldřich. Krajská zdravotní představila deset nových sanitek, dvě budou v Chomutově. E-CHOMUTOVSKO.CZ. Citováno 25.11.2018. Dostupné on-line tady: http://www.e-chomutovsko.cz/zpravy/chomutov/29524-krajska-zdravotni-predstavila-deset-novych-sanitek-dve-budou-v-chomutove

4) § 2 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

5) § 38 odst. 4 zákona o zdravotních službách; výjimky, kdy lze dítěti poskytnout zdravotní péči bez souhlasu zákonného zástupce jsou tyto:

 • neodkladná péče nezbytná k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
 • při podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání nezletilého,
 • neodkladná péče k léčbě vážné duševní poruchy dítěte, pokud by jejím neléčením mohlo dojít k vážnému poškození zdraví dítěte.

6) § 8 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů; příspěvková organizace je právnická osoba, zřízená krajem k plnění jeho úkolů, zejména k hospodářskému využívání jeho majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činnosti (§ 23 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

7) Bližší informace dostupné zde: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/hrazeni-zachranne-sluzby

8) § 46 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!