Děkuji Vám za Váš zájem o Příručku INFORMOVANÉHO rodiče do porodnice ve dvou vyhotoveních. Po připsání platby na účet Vám bude kniha odeslána doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p.

        +           

Cena:

  • 2 ks Příručka INFORMOVANÉHO rodiče do porodnice                                                           980 Kč
  • Poštovné                                                                                                                                           72 Kč

Celkem                                                                                                                                              1052 Kč

Příručku ve dvou vyhotoveních si můžete objednat tady: 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!