Je tmavá noc a do porodnice vchází zadýchaná žena podpíraná svým manželem. Ohlašují se sestře s tím, že porod pravděpodobně začal. Oba automaticky vstupují do místnosti k příjmu, ale sestra najednou zastaví otce a sdělí mu, že pokud chce být přítomen porodu, musí zaplatit poplatek. Bez toho ho k porodu nevpustí.

Budoucí tatínek propadá panice, když prohlíží svou peněženku a s hrůzou zjišťuje, že 1500 Kč v hotovosti nemá. Naštěstí se dozví, že poblíž porodnice je bankomat. Rychle vybíhá z porodnice, vybírá peníze a vrací se zpět. Úlevně si oddechne. Stihnul to. Vchází do porodního boxu právě ve chvíli, kdy se jeho žena přemísťuje na porodní lůžko.

Zajímalo by mě, kolik z vás zažilo podobnou situaci. Dříve to byla poměrně častá praxe. Ne vždy byl ale v blízkosti bankomat.

Dnes by se nic podobného stávat nemělo a doufám, že tomu tak je.

K platbám za osobu blízkou u porodu se v posledních pár letech už vyjádřila celá řada právníků a institucí. Nejvýznamnější je samozřejmě rozhodnutí Ústavního soudu ČR z 12.4.2016.  S ním se pojí zajímavé vyjádření Veřejné ochránkyně práv.

Případ, který řešil Ústavní soud, ale nebyl jediný, kterým se ombudsmanka zabývala. Obdobnou situaci prošetřovala i v rámci svého vlastního šetření a zprávu z něj si můžete přečíst zde.

Na internetu lze nalézt i právní rozbory dalších právníků. Z mého pohledu velmi zajímavý je článek prof. Iva Telce o právním postavení duly a nesmyslném požadavku na poplatek za její přítomnost u porodu. Další může být například názor Kateřiny Vítové ze společnosti Aperio zde.

Všichni se shodují na jediném:

Přítomnost doprovodu při porodu není možné podmiňovat zaplacením poplatku.

To znamená, že je zcela protiprávní, aby se stávaly situace popsané shora.  Nezáleží na tom, jestli jde o budoucího tatínka dítěte, dulu, vlastní porodní asistentku nebo kohokoli jiného. Nemocnice nemá právo nevpustit takový doprovod k porodu s odůvodněním, že nezaplatil poplatek.

 

Jak to tedy je?

 

Do celé problematiky vnesl více světla Ústavní soud ČR svým rozhodnutím z dubna 2016. Konkrétně se totiž vyjádřil k tomu, zda vůbec má nemocnice právo na to, požadovat platby od pacientů a za jaké služby.

Závěry Ústavního soudu jsou jednoznačné:

 

Přítomnost doprovodu při porodu není možné podmiňovat zaplacením poplatku

 

Jde totiž o plnění povinnosti, kterou nemocnici ukládá zákon1. Tou povinností je strpět přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem při poskytování zdravotních služeb (všech, tedy i při porodu).

Ze zákona o zdravotních službách nevyplývá, že by nemocnice měla strpět takovou přítomnost za poplatek (naproti tomu v jiných případech zákon výslovně uvádí, že nemocnice může požadovat úhradu ve výši reálných nákladů např. za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace2). Náklady spojené s přítomností doprovodu u porodu si proto nese každý sám. Více v článku zde.

Je to stejný princip, jako návštěva pacienta na jiném oddělení, například na JIP, kde je většinou rovněž potřeba např. speciální oblek, avšak jeho zpoplatnění nikdo nevyžaduje.

Doprovodem může být osoba blízká (otec dítěte, sestra rodičky, její matka) nebo jiná osoba určená rodičkou (dula, porodní asistentka – ta má navíc i pozici konzultanta).3

Přítomnost takové osoby může být omezena jen ze tří důvodů:

 • není v souladu s jinými právními předpisy (např. hygienickými),
 • není v souladu s vnitřním řádem nemocnice,
 • její přítomnost narušuje poskytování zdravotních služeb.

Ani tato omezení ale nelze vykládat tak, že pokud nemocnice uvede poplatek do vnitřního řádu, musí být uhrazen. Vnitřní řád nesmí nepřiměřeně zasahovat do práv pacienta.

Zmíněné tři podmínky jsou stejné jako v případě práva dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Podrobně si o nich můžete přečíst v tomto článku.

 

Přítomnost osoby blízké u porodu není nadstandardní služba, kterou je možné zpoplatnit

 

Naopak se jedná o součást základních povinností porodnice podle zákona o zdravotních službách. Zpoplatněny v rámci platby za přítomnost u porodu nemohou být ani:

 • náklady na:
  • osvětlení,
  • topení,
  • užitkovou vodu,
  • (jednorázový) hygienický oděv,
  • desinfekční prostředky,
  • roušku,
  • návleky na boty.

Jedná se totiž o provozní podmínky, které musí být hromadně zajištěny. Není rozhodující, jestli se jedná o zaměstnance, osoby zajišťující provoz nebo zásobování, pacienty, jejich doprovod nebo návštěvy.

 

Platbu lze požadovat za služby „navíc“, které může doprovod odmítnout (občerstvení, speciální pomůcky apod.)

 

Vztah lékaře a pacienta je totiž soukromoprávní povahy. Jejich postavení je zcela rovnocenné. Zdravotník pacientovi poskytuje službu. Podobně jako třeba zaplatíte kadeřnici za nový sestřih.

Při poskytování zdravotních služeb ale dochází často k zásahům do tělesné integrity pacientů. Jedná se o velmi citlivou oblast a proto, na rozdíl od kadeřnice, je potřeba ji více regulovat zákonem a garantovat pacientovi jeho práva. Podmínky poskytování této služby proto upravuje zákon o zdravotních službách a další související zákony.

Z právního hlediska je platba za službu u porodu „navíc“ úplatou za poskytnutou službu.

Aby mohla být vybírána úplata za poskytnutou službu, musí jí předcházet dohoda mezi zdravotníky a osobou, které je poskytována. V tomto případě rodičkou nebo doprovodem.

Rodička nebo doprovod (podle toho, koho se služba týká) uzavře smlouvu s poskytovatelem zdravotních služeb o poskytnutí takové služby a úplatě za ni. Jedná se o běžnou smlouvu, jakou uzavíráte denně s jakýmkoli podnikatelem. Například když si v kavárně objednáte kávu nebo si zaplatíte masáž. Úplata za ni je v pořádku, pokud takovou službu za úplatu chcete. Samozřejmě ji ale také chtít nemusíte, a tak si ji neobjednáte. Takové služby proto nemůže nemocnice ženám vnucovat.

V rámci služeb, které jsou poskytovány u porodu navíc, se může jednat o několik typů služeb:

 • služby navíc pro rodící ženu – sem může spadat např. dodatečná přikrývka, úlevové pomůcky, občerstvení během porodu.
 • služby navíc pro doprovod – např. občerstvení.

 

Platbu lze požadovat za specifické služby či úkony, které musí být poskytnuty (proškolení personálu, instruktáž otce apod.)

 

Ústavní soud sice rozšířil okruh služeb, které nelze zpoplatňovat, o provozní podmínky, a tak již není možné, aby si nemocnice účtovaly poplatek za speciální oblek, nicméně určitou velmi nejasnou kategorii služeb, za které nemocnice může požadovat poplatek, ponechal.

 

Jsou to služby, které z povahy věci musí být poskytnuty. Jsou tím myšleny náklady za služby, které jsou typické právě jen pro doprovod u porodu a nemocnice je musí vynaložit. Doprovod se proto o jejich využití nemůže rozhodnout. Jako příklad uvedl Ústavní soud ČR proškolení personálu a instruktáž osoby přítomné u porodu nebo zajištění dohledu nad nimi.

V každém případě ale zdravotnické zařízení musí výši těchto reálných nákladů alespoň rámcově zdůvodnit. Taková služba, například instruktáž otce, také musí proběhnout, aby mohla být zpoplatněna.

Je proto potřeba vždycky žádat vyčíslení poplatku.

Co je ale důležité, přítomnost doprovodu u porodu nemůže být ovlivněna tím, jestli doprovod poplatek zaplatil nebo ne. Přítomnost doprovodu u porodu musí nemocnice umožnit VŽDY. Můžete si proto rozhodnutí zda poplatek zaplatit nebo ne a diskuze s nemocnicí nechat až na dobu po porodu.

 

Závěr

 

Ústavní soud hodně věcí objasnil, ale ledacos nechal také poměrně neurčitým. Není úplně jasné, jaké mohou být ty konkrétní služby, které jsou nutné a za které jediné lze poplatek požadovat.

Podle mého názoru to ale nebude například navýšení personálního obsazení, protože to je čistě interní věc dané porodnice. Stejně tak, jako nemocnice nevybírá poplatek za větší personální obsazení kvůli zajištění návštěv na JIP na jiném oddělení, neměla by jej zpoplatňovat ani v porodnici.

Nemocnice je povinna vyúčtovat tyto nutné náklady. Pokud ale nemocnice žádné takové náklady nevyúčtuje, není vaší povinností poplatek platit. Poplatek má v takovém případě spíše charakter dobrovolné sponzorské podpory porodnice.

Pokud nechcete poplatek za doprovod u porodu platit, je potřeba ohlídat si, abyste v některém z dokumentů, které vám nemocnice předloží k podpisu, nepodepsali to, že s ním v určité výši souhlasíte. Naopak takové ustanovení je třeba škrtnout a napsat, že s ním nesouhlasíte.

Dnes mohou vznikat zvláštní situace, které mohou být pro klienty péče matoucí. Nemocnice sice požadují poplatek za přítomnost doprovodu u porodu, nicméně jeho nezaplacení nemá na umožnění takové přítomnosti vliv. S rodiči pak mohou následně vést diskuzi o oprávněnosti zaplacení poplatku, a když rodiče neuznají, že vyčíslené náklady jsou adekvátní, nezbývá nemocnici než rodiče žalovat o zaplacení zmíněného poplatku. Protože ale není úplně jasné, v jaké výši je poplatek oprávněný a právní názory se v tomto ohledu liší, existuje vysoká šance, že by nemocnice takový spor prohrála. Riskovat úhradu nákladů řízení protistraně kvůli vymožení poplatku v řádu stokorun se pravděpodobně žádné nemocnici nevyplatí.

 

A co vy, také se Vám stalo, že Váš doprovod musel odbíhat od porodu k nejbližšímu bankomatu, protože bez zaplacení ho k porodu nechtěli pustit? Sdílejte svou zkušenost v komentářích.

Kam dál?

»  Můj další článek naleznete tady >>

»  Chcete něco delšího? Zjistěte to nejdůležitější! 

      Jak má vypadat komunikace s lékařem.

   ⇒   Co vše máte právo vědět, než udělíte informovaný souhlas.

      Možná budete sami překvapeni. Stáhněte si zdarma můj e-book Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat.

»  Anebo se staňte mým fanouškem na facebooku, a budete mít přehled o všech novinkách.
________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) § 28 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

2) § 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

3) § 28 odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!