Poslední měsíc jsem strávila zoufajíc nad nedostatkem porodních asistentek u nás. Snadno se radí:

„Nechoďte do porodnice bez vlastního zdravotníka.“

„Máte právo na vlastního konzultanta, kterému důvěřujete.“

„Nejlepší je jít k porodu s vlastní porodní asistentkou.“

Horší už ale je praktické provedení těchto dobře míněných rad, které dávám i já sama. Jsem téměř v půlce těhotenství a tak teď znovu zažívám některé situace, o kterých píšu ve svých článcích a mluvím na přednáškách. Veškerou mou časovou kapacitu až do dneška zaměstnávala snaha sehnat si vlastní porodní asistentku, která by mě doprovodila k porodu.

Začala jsem v 10. týdnu těhotenství v domnění, že zbytečně plaším. Přece ještě nejsem ani „pořádně těhotná“ a už budu řešit porod. Ale řeknu vám, to bylo setsakra pozdě. I když v Jihomoravském kraji a okolí je porodních asistentek dost (ve srovnání s Libereckem, kde jsem rodila svého prvního syna), na termín mého porodu už neměla praktický žádná volnou kapacitu. Plyne z toho zásadní ponaučení:

Jestli chcete rodit s vlastní porodní asistentkou, nikdy není brzy na to, si ji zajistit.

Chcete vědět, proč je tak důležité mít s sebou u porodu porodní asistentku? Má to své obrovské výhody, i když zrovna nerodíte doma. Čtěte dál.

 

Právo na second opinion

 

Každý má při poskytování zdravotních služeb právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, než který mu poskytuje zdravotní služby1.

Při běžné zdravotní péči, která není neodkladná, máte zpravidla čas na to, sehnat si názor dalšího odborníka z oboru a udělat si obrázek o tom, jestli navrhovaná léčba je skutečně nejlepší. V dnešní době, kdy existuje často několik různých alternativ léčby, takový postup volí spousta pacientů a může se jedině vyplatit. Máte tak právo před operací kolena navštívit několik poskytovatelů zdravotních služeb a ujistit se, že znáte opravdu všechny alternativy péče a víte, jaká je pro vás nejlepší.

Porod je ale svou povahou specifický. Rodící žena má jen těžko šanci shánět si názor jiného odborníka. Přesto se často liší postupy u porodu porodnice od porodnice. Pokud si proto chce být žena jistá, že zvolený postup je ten nejlepší, existuje jediná cesta. Mít svého konzultanta s sebou.

 

Porodní asistentka, která ženu zná, protože s ní byla před porodem několikrát v kontaktu a zná její přání a preference je také odborníkem v oblasti porodnictví. Je proto tou nelepší volbou i s ohledem na to, že na rozdíl od nemocničního personálu, který vás zpravidla vidí poprvé, je schopná poradit vám individuálně s ohledem na vás, vaše miminko a vše preference.

Podle zákona si konzultační služby nemůžete vyžádat při poskytování neodkladné péče. To je péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest 2. Zjednodušeně je to péče nutná k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. V takovém případě nebude zpravidla na konzultační služby čas. Nicméně ani neodkladnou péči vám zdravotníci nemohou poskytnout bez vašeho informovaného souhlasu, ledaže byste byli ve stavu, ve kterém byste jej nebyli schopni udělit 3.

Právo odmítnout jakoukoli zdravotní péči

Mít s sebou vlastního konzultanta má ještě jednu zásadní výhodu. Každý pacient má právo kdykoli odmítnou jakoukoli zdravotní péči 4. Stejně tak máte právo kdykoli odvolat svůj dříve udělený informovaný souhlas. 5

Bohužel komunikační schopnosti nemocničního personálu nebývají vždy ideální. Nemusí vám sdělit dostatek informací (i když je to jejich povinnost 6), nemusí být příliš ochotní s vámi diskutovat nebo třeba nemusí mít čas. Já jsem se s takovým přístupem v porodnici setkala. Pak může být obtížné rozhodnout se, jestli nějaký zákrok chcete podstoupit nebo ne.

Někdy je na rodičku vytvářen i nátlak, který ovlivňuje její schopnost se rozhodovat. Vrcholem jsou věty typu: „Chcete, aby vám umřelo miminko?“  Podobný nátlak je samozřejmě nepřípustný a ovlivňuje svobodu informovaného souhlasu ženy. Souhlas vydaný v takové situaci by byl neplatný. Více si přečtěte v mém e-booku „Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat“, který si můžete zdarma stáhnout.

Pokud má žena určitou představu o svém porodu, která třeba nemusí být úplně shodná s postupy v dané porodnice, může pro ni být těžké si při porodu ustát svá přání navzdory tlaku zdravotníků. Vlastní porodní asistentka jí pak může říci svůj odborný názor na to, zda jsou doporučované zákroky nezbytné a usnadnit tak ženě rozhodování.

Bez vlastního konzultanta jste totiž jako laik odkázáni pouze na odborný názor zdravotníků v porodnici. Sice máte právo odmítnout jakoukoli zdravotní péči, ale těžko posoudíte, jestli je pro vás nabízená péče nejvhodnější nebo není. Při porodu, kdy samozřejmě nejde jen o vás, ale i vaše dítě, je pak takové rozhodování o mnoho těžší.

Výhodou je označit v „informovaném souhlasu“ nebo porodním plánu porodní asistentku jako osobu, která je způsobilá být informována o vašem zdravotním stavu a má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace a jiných zápisů vztahujících se k vašemu zdravotnímu stavu. 7 Porodní asistentka tak bude mít právo ptát se zdravotníků na váš zdravotní stav a bude mít přehled o tom, co se s vámi v průběhu porodu děje, a to i v případě, kdy sama nemá smlouvu s porodnicí (o tom dále).

Klid a bezpečí při porodu

Porodní asistentka může také velmi přispět k vašemu pocitu klidu a bezpečí při porodu. S tím souvisí hned několik výhod, které s sebou to, že máte vlastní porodní asistentku, přináší:

Možnost docházet k porodní asistentce na kontroly před porodem

Většina komunitních porodních asistentek nabízí možnost docházet k nim na pravidelné kontroly před porodem. Můžete si tak vybrat, jestli je pro vás lepší péče vašeho gynekologa nebo komunitní porodní asistentky nebo třeba obojí. Velkou výhodou u porodu je, že porodní asistentka vás, na rozdíl od vašeho gynekologa, který zpravidla není vašemu porodu přítomen, zná. Před porodem se s ní několikrát setkáte a máte možnost probrat vše, co je potřeba. Pomůže vám sepsat porodní plán, díky tomu je s ním velmi dobře obeznámena a ví, jaké jsou vaše preference.

Bohužel péče komunitních porodních asistentek není v současné době hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Její péči si proto musí žena uhradit sama.

Porodní asistentka může být se ženou od začátku porodu, i dokud je žena ještě v domácím prostředí

Řada porodních asistentek nabízí možnost být se ženou od začátku porodu i v domácnosti ještě před tím, než se žena vypraví do porodnice. Může tak ženě poradit s různými úlevovými technikami, zkontrolovat, jak se porod vyvíjí a doporučit nejvhodnější dobu na odjezd do porodnice. Zároveň má tak přehled o celém vývoji porodu. Ke klidu může ženě přispět i to, že kdyby se porod vyvíjel překotně a nestačili by odjet, má u sebe odborníka, který bude mít vše pod kontrolou.

V porodnici je vlastní porodní asistentka po celou dobu se ženou, včetně všech vyšetření, pomůže jí při přesunu z místnosti do místnosti apod.

Porodní asistentka může být pro ženu velkou oporu i při pobytu v porodnici. Zná prostředí, ví, jaké jsou možnosti, a zná způsoby, jak pomoci ženě ulevit si od bolesti. Žena ji má po celou dobu u sebe a tak jí může okamžitě pomoci podle potřeby. Dokáže také odolávat nátlaku ze strany zdravotnického personálu, a pokud má žena porodní plán, může např. upozornit na to, že zákrok je v rozporu s ním.

Návštěva porodní asistentky v domácnosti ženy a kontrola jejího zdravotního stavu i zdravotního stavu novorozence po porodu

Porodní asistentky jsou zcela kompetentní k tomu vykonávat poporodní péči o ženu a to i v domácím prostředí. Některé porodní asistentky proto nabízí možnost několika návštěv ženy po porodu v domácnosti, kontrolu jejího zdravotního stavu i stavu novorozence. Jsou schopné zajistit i odběry krve z patičky na novorozenecký screening.

To může být velká pomoc, když odcházíte z porodnice dříve než po doporučených 72 hodinách v rámci ambulantního porodu. Nemusíte hned řešit návštěvu praktického lékaře pro děti a dorost, abyste měli zajištěna nejdůležitější vyšetření miminka.

Porodní asistentka zároveň zkontroluje váš zdravotní stav v šestinedělí, což je vlastně u nás nadstandardní péče, která ovšem může ženě velmi pomoci. Standardní praxe je, že když nemáte žádné komplikace, je vám doporučena návštěva gynekologa zpravidla až po šestinedělí.

Kdo je porodní asistentka a jak se od sebe liší?

Jestli vás zajímá současná právní úprava postavení porodní asistentky, základní informace naleznete v § 6 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Jaké všechny zdravotní služby je porodní asistentka oprávněna vykonávat pak naleznete v § 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Zjistíte například, že porodní asistentka je oprávněna připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví.

Pokud jde o novorozence, je porodní asistentka oprávněna poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.

V současné době se u nás můžete setkat se dvěma skupinami porodních asistentek.

První skupinou jsou porodní asistentky, které jsou zaměstnankyněmi nemocnic. Z pravidla jsou to ty, které s vámi v porodnici budou nejvíce komunikovat a sledovat váš porod a pokud bude bez komplikací, budou to právě ony, které váš porod povedou až do konce.

Druhá skupina porodních asistentek jsou komunitní porodní asistentky. To jsou porodní asistentky, které poskytují zdravotní služby ženám v terénu. Mívají své vlastní kontaktní pracoviště a jsou zcela nezávislé na nemocničním zařízení nebo na ordinaci gynekologa. Často dochází za ženou do její domácnosti a pracují s ní v průběhu celého těhotenství.

Když vás taková porodní asistentka doprovází k porodu do porodnice, je v postavení vašeho doprovodu (stejně jako třeba manžel nebo dula). Nebude proto moci využívat zařízení porodnice a porod povede nemocniční personál (ledaže by rodička nabízenou péči odmítla).   Přesto máte právo se svou porodní asistentkou v nemocnici komunikovat, máte právo žádat chvíli soukromí a prodiskutovat s ní navrhovaný zákrok a v konečném důsledku jste to vždycky vy, kdo souhlasí nebo zákrok odmítá.

Existují také komunitní porodní asistentky, které nejsou přímo zaměstnankyněmi nemocnice, pracují v terénu, ale s některými porodnicemi mají uzavřenou smlouvu. Tyto porodní asistentky pak mohou pracovat s klientkou po celou dobu těhotenství a mají také své kontaktní místo, oddělené od porodnice. Rozdíl je ale v tom, že v průběhu porodu v porodnici mohou porod samostatně vést. V porodnici tak jsou v podstatě v postavení „nemocniční“ porodní asistentky (ne doprovodu, jako porodní asistentky, které s nemocnicí smlouvu nemají), mohou používat zařízení nemocnice a spolupracují s nemocničním personálem. Zároveň jsou ale k dispozici jenom své klientce a nemají na starosti více rodiček najednou tak, jako „nemocniční“ porodní asistentky, které mají zrovna službu.

Komunitních porodních asistentek je bohužel v České republice velmi málo a tak je těžké jejich péči si v průběhu těhotenství zajistit. Je proto dobré domluvit se s nějakou už na začátku těhotenství. Čím dříve, tím lépe.

Seznam komunitních porodních asistentek můžete nalézt na stránkách Unie porodních asistentek zde: https://www.unipa.cz/mapa-porodnich-asistentek/ nebo třeba na stránkách o ambulantním porodu tady: https://sites.google.com/view/ambulantni-porody/mapa-porodních-asistentek

 

Mít vlastní porodní asistentku u svého porodu tak může mít jenom výhody. Jedinou nevýhodou je to, že její péči si žena musí v současné době hradit sama. Můžeme ale doufat, že i tento problém se časem změní, jak naznačuje nedávno zahájené šetření Veřejné ochránkyně práv.

Kam dál?

»  Můj další článek naleznete tady >>

»  Chcete něco delšího? Zjistěte to nejdůležitější! 

      Jak má vypadat komunikace s lékařem.

   ⇒   Co vše máte právo vědět, než udělíte informovaný souhlas.

      Možná budete sami překvapeni. Stáhněte si zdarma můj e-book Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat.

»  Anebo se staňte mým fanouškem na facebooku, a budete mít přehled o všech novinkách.
________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) § 28 odst. 3 písm. c) z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

2) 5 odst. 1 písm. a) z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

3) § 28 odst. 1 a § 38 odst. 3 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

4) § 34 odst. 3 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

5) § 34 odst. 3 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

6) § 31 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

7) § 33 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!